www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Termíny jednání ZM

 

20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice se uskuteční

v pondělí 26. února 2018 od 18 hodin

v zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu Smiřice.

 

I. Zahájení.
II. Organizační záležitosti.
III. Kontrola usnesení.
IV. Informace z jednání rady města.
V. Projednání problémů města.

  1. Změna rozpočtu č. 7/2017.
  2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her.
  3. Změna rozpočtu č. 1/2018.
  4. Mimořádná odměna starostovi města.
  5. Stanovisko ZM k novele zákona o odpadech.
  6. Žádost organizace Hledá se Smolíček, o. s. o prodloužení termínu vyúčtování dotace.
  7. Zpráva o výsledku kontrol Kontrolního výboru ZM za rok 2017.
  8. Plán práce Kontrolního výboru ZM na rok 2018.

VI. Diskuze.
VII. Závěr.

Ve Smiřicích dne 15.02.2018

Luboš Tuzar v.r., starosta města


Aktualizace článku 14.02.2018, 08:56:42

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2447.pdf   Pozvánka na 20. zasedání ZM Smiřice dne 26.02.2018
(Poslední editace 14.02.2018, 08:57:22)