www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Městský úřad
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Výtěžek Tříkrálové sbírky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se letos v našem městě uskutečnila v sobotu 6. ledna.

Koledníkům se podařilo ve Smiřicích vybrat do pokladniček během dne celkem 27 727 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 je určený pro ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením, domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím a jejich blízkým trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí (r. 2016 – v péči 134 pacientů), a na odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, které nabízí podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích.

Oblastní charita Hradec králové děkuje všem lidem dobré vůle za finanční pomoc.