www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Městský úřad
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu

Máte platný řidičský průkaz?

Zatímco platnost svého občanského průkazu si většina držitelů hlídá, protože ho využívá často, s povědomostí o platnosti řidičského průkazu je to méně slavné.

Řídit s neplatným průkazem se totiž nevyplácí – řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze na místě uložit pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení se může výše pokuty dostat až k 2 500 Kč. Zkontrolujte tedy údaje na svém řidičáku – datum platnosti se skrývá pod písmenkem 4b.

A co budete k výměně potřebovat?

K žádosti o vydání nového řidičského průkazu musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s potvrzením o občanském průkazu);
  • jedna fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm;
  • stávající řidičský průkaz.

Žádost o výměnu průkazu můžete podat již 3 měsíce před vypršením jeho platnosti. Abyste byli rychleji odbaveni, můžete využít on-line objednávkový systém pro rezervaci termínu návštěvy na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové. Službu najdete zde.

Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Lhůta pro zhotovení řidičského průkazu je 20 kalendářních dní. Zhotovení v kratší lhůtě do 5 pracovních dní je už zpoplatněno částkou 500 Kč.

Od poloviny roku 2018 se chystá několik změn. Zaprvé už nebude nutné navštívit úřad s místní příslušností (pro nás tedy ten hradecký), nový řidičský průkaz vám vystaví na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (stejně jako v případě vydávání  občanských průkazů či cestovních dokladů, od loňského roku takto funguje i registr vozidel – tedy např. Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Nový Bydžov).

Druhou změnou pak bude pořizování fotografií přímo na úřadě, takže nebudete pro vydání řidičáku potřebovat vlastní foto v papírové podobě.