www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Městský úřad
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému


Novinky ve vydávání rybářských lístků

Po zavedení krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dní, který je určen především „rekreačním“ rybářům, umožnila v listopadu 2017 novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství, vydávání zcela nového rybářského lístku – tzv. doživotního.

Nyní si tedy může rybář na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice za poplatek 1 000 Kč zažádat o vydání rybářského lístku na dobu neurčitou a nemusí při tom hlídat jeho platnost.

Ostatní rybářské lístky zůstávají v platnosti.

Ceny rybářských lístků:

  • 1 rok – 100 Kč (zlevněný 50 Kč)
  • 3 roky – 200 Kč (zlevněný 100 Kč)
  • 10 let – 500 Kč (zlevněný 250 Kč)
  • krátkodobý lístek 30denní – 200 Kč
  • lístek na dobu neurčitou – 1 000 Kč

Na zlevněné lístky mají nárok žáci základních škol, studenti odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

Informace o vydávání rybářských lístků naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.