www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Městský úřad
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Upozornění na parkování vozidel a průjezdnost komunikací

S nastávajícím zimním obdobím a s ním spojenou zimní údržbou komunikací (silnic i chodníků) upozorňujeme řidiče parkujících vozidel na zákaz parkování na chodnících, a v případě parkování u krajnice na průjezdnost komunikací, tzn. parkování na jedné straně komunikace za dodržení podmínek zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Nedovolené parkování na chodnících nebo oboustranné parkování vozidel znemožňuje jednak zimní údržbu (posyp nebo prohrnování komunikací), ale také i pravidelný svoz odpadu.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel parkování.

Ing. Petr Filip, vedoucí odboru správy majetku a ŽP